Panorama of "The New Chorzów" area

Projekt "Chorzów Nowy" to próba utworzenia prężnego kompleksu biznesowo-usługowego, który wykorzystywałby ogromny potencjał terenów poprzemysłowych, historycznej architektury i lokalizacji na styku administracyjnego centrum miasta, strefy gospodarczej i obszarów rekreacyjnych z kompleksem "Sztygarka" i Parkiem Śląskim. W tym miejscu prezentujemy Państwu panoramę tego terenu.